0

Kadir Has Üniversitesi, akademi kadrolarının son 35 yılını mercek altına aldı, yükseköğretimdeki cinsiyet eşitsizliğinin fotoğrafını çekti

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi, yükseköğretim kadrolarında 1984 ile 2018 yılları arasındaki 35 yıllık dönemi inceledi. Yapılan çalışma “Türkiye’de Yükseköğretimdeki Cinsiyet Eşit(siz)liği” başlığı ile yayımlandı.

Araştırmaya göre, Türkiye’de akademisyenlerin yüzde 61,8’i erkek, yüzde 38,2’si kadın. Bu eşitsizlik son 35 yılda çok az değişti.  Eşitsizlik oranının bölgelere, fakültelere, üniversitelere ve elbette yönetimde söz sahibi olma kriterine göre de büyük farklılıklar gösterdiği belirlendi.

Her 10 yöneticiden 1’i bile kadın değil

35 yıllık dönemi kapsayan araştırmanın sonucuna göre Türkiye’deki rektörlerin yüzde 90,9’u erkek. Rektör yardımcısı koltuklarına da daha çok erkeklerin oturduğu göze çarpıyor. Orada da oran yüzde 89,7.

 

rektör.PNG
Kaynak: Kadir Has Üniversitesi

 

Akademideki cinsiyet eşitsizliği profesör kadrolarında da sürüyor. Türkiye’de profesörlerin %68,8’i erkek, %31,2’si kadın. Raporda bu eşitsizliğin, yönetici kademesindeki daha keskin eşitsizliğe zemin hazırladığı vurgulanıyor.

Eşitsizlik bölgelere göre değişiyor

Akademideki cinsiyet eşitsizliği, bölgeler bazlı bir inceleme yapıldığında daha da keskinleşiyor. Mesela Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgelerinde yüzde 60 erkek, yüzde 40 kadın gibi bir kadrolaşma varken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, akademide yüzde 22,8 kadın oranı ile en eşitsiz bölge olarak öne çıkıyor.

 

güneydoğu.PNG
Kaynak: Kadir Has Üniversitesi

 

Akademideki kadın-erkek eşitsizliğine fakülteler bazında bakıldığında, en eşitsiz dağılımın ilahiyat fakültelerinde olduğu görülüyor. Bu fakültelerde kadın akademisyen oranı yüzde 10. Mimarlık, İletişim ve Sağlık Bilimleri fakülteleri ise kadınların sayıca çoğunlukta olduğu fakülteler arasında.

 

tıp.PNG
Kaynak: Kadir Has Üniversitesi

“Vakıf üniversiteleri daha eşitlikçi” 

Rapor, kadın akademisyen oranında devlet üniversiteleri ile vakıf üniversiteleri arasında da dikkat çekici bir fark olduğunu ortaya koydu. Vakıf üniversitelerinde öğretim üyelerinin yüzde 57’si erkek, yüzde 43’ü kadın iken, devlet üniversitelerinde bu durum yüzde 63 erkek, yüzde 37 kadın olarak kaydedildi.

Akademide Kadın: Farklı Disiplinlerden Kadınların Akademideki Yeri ve Aile Yaşamlarıyla Etkileşimi

Previous article

Sezaryende genel anestezi uygulanan kadınların doğum sonrası depresyonu yaşama olasılığı çok daha yüksek

Next article

Yorumlar

Comments are closed.

You may also like

More in Akademik